I 2022 økes med 3% fra 01.01.2022 og 3% fra 01.07.2022, Dette ble vedtatt i budsjettmøte med vår forretningsfører OBOS.
Felleskostnadene økes på grunn av generell prisstigning, men enkelte kostnader er forventet å øke vesentlig mer enn generell prisstigning, spesielt strømpriser og renteøkning. Økning i kommunale utgifter kommer. I tillegg har vi gjennomført store vedlikeholdsarbeider.