Tillitsvalgte og ansatte i Meklenborg borettslag

Styret har ansvaret for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder Generalforsamlingen. I tillegg er styret en pådriver for sosiale arrangementer.

Daglig leder er primærkontakt for beboere, har ansvar for å lede vedlikeholdstjenesten og borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører. Vedlikeholdsteknikerne har ansvar for utearealene og det bygningstekniske.

 

Styreleder Bjørn Erik Seeberg 50A Mobil 913 25 534
Nestleder Trude Hellebrekke 48B Mobil 971 16 148
Styremedlem Johannes Søfteland 52A Mobil 908 20 369
Styremedlem Anne Helene Mistereggen 52B Mobil 908 93 231
Styremedlem Guro Buvik 44B Mobil 900 61 331
Varamedlem Øyvind Strand 36A Mobil 481 15 961
Varamedlem Rune Forberg 46A Mobil 400 41 142
Administrasjon: 44C meklenborg@meklenborg.no
daglig leder Marit Pharo Kontor 22 49 45 19
  Mobil 906 03009
   
Vaktmester Harald Sund 44C vaktmester@meklenborg.no
Mobil 905 305 74
 
Vaktmester Hamid Sajjadi 44C vaktmester@meklenborg.no
Mobil 917 87388
 
Vakttelefon:    
ISS Vaktmesterkompaniet 815 55585

Heisvakt Securitas

Heisvakt Kone

22 57 78 00

909 22 909