Støtte til utskifting av rør på badet.

Borettslaget gir støtte til utskifting av nedstøpte vannrør i gulvet.

Borettslaget gir støtte til utskifting av rør med vann under trykk nedstøpt i gulvet.  Dette er rør som går mellom bad og toalett. 2-romsleilighetene har ikke dette. De originale rørene har i noen tilfeller fått tretthetsbrudd, som medfører vannlekkasje. Borettslaget yter derfor tilskudd på inntil kr. 4000 ved utskifting av disse rørene. Søknad om støtte sendes styret med beskrivelse av arbeidet som er gjort. Det må vedlegges spesifisert faktura fra autorisert rørlegger.
 
I 2018-20 skal alle soilrør rehabiliteres, og det gis derfor ikke lenger støtte til utskifting av soilrør.