Skilt til postkasse og ringetablå

Skilt til postkasse og ringetablå bestilles hos Daglig leder. Ett sett per beboer er gratis. Dersom det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30,-