Rundskriv nr 11 - desember 2021 /Portals/2/Rundskriv%20nr%2011%20-%20desember%202021.pdf

Rundskriv nr. 10 - november 2021 /Portals/2/Rundskriv%2010%20november%202021.pdf

Rundskriv nr.  9 - november 2021/Portals/2/Rundskriv%209%20-%20%20november%20%202021.pdf

Rundskriv nr. 8 - oktober 2021 /Portals/2/Rundskriv%208%20-%20%20oktober%20%202021.pdf

Rundskriv nr 7 - september 2021  /Portals/2/Rundskriv%207%20-%20%20september%202021%281%29.pdf

rundskriv nr. 6 - juni 2021: /Portals/2/Rundskriv%206%20-%20%20juni%202021.pdf

Rundskriv nr. 5 - mai 2021 /Portals/2/Rundskriv%205%20-%20mai%202021.docx

Rundskriv nr. 4 - april 2021 /Portals/2/Rundskriv%204%20-%20april%202021.pdf

Rundskriv nr. 3 - mars 2021: /Portals/2/Rundskriv%203%20-%20mars%2021.pdf

Rundskriv nr 2 - 2021 om opprop med krav til ny generalforsamling om elbillading:  /Portals/2/Rundskriv%20nr%202_%20%20januar%202021%20%20Om%20opprop%20med%20krav%20om%20ekstraordinaer%20generalforsamling_1.pdf

rundskriv nr. 1 - 2021 Informasjon fra styret om avtale om lading av el-bil: /Portals/2/Rundskriv%20nr_%201%202021%20Ladeanlegg%20for%20elbil.pdf

Informasjon fra valgkomiteen - januar 2021 : /Portals/2/Informasjon%20fra%20valgkomiteen%20i%20Meklenborg%20borettslag%20januar%202021_1.pdf

Klikk på lenken for å laste ned rundskriv nr. 8: /LinkClick.aspx?fileticket=1hIlINtQxjA%3d&tabid=382&portalid=2

/Portals/2/Rundskriv%20nr%207%20-%20september%202018%20informasjon%20om%20rehabilitering%20av%20soilror.pdf

Klikk på lenken for å laste ned rundskriv nr. 7 - 2018. Informasjon om rehabilitering av soilrør.

Klikk på lenken for å laste ned rundskriv nr. 6: l/LinkClick.aspx?fileticket=jVavooZ0RIA%3d&tabid=382&portalid=2

Informasjon om farlig avfall: /LinkClick.aspx?fileticket=NbCnXyq8LLk%3d&tabid=382&portalid=2

Rundskriv nr 6 - juni 2017.pdf Rundskriv med informasjon om adgangssystem, parkeringsregler, gjesteleilighet og sommerferie for ansatte.

 

Rundskriv nr. 5 med oppsummering fra beboermøte: Rundskriv nr 5 - 2017.pdf

Vedlagt rundskriv med informasjon om utlevering av nøkkelbrikker, garasjemaling osv.

Rundskriv nr 4 - 2017.pdf
Vedlagt rundskriv nr. 2 - 2017: Rundskriv nr 2 - 2017.pdf med informasjon om nytt adgangssystem og viktige datoer fremover, og bestillingsskjema langskilt beboere.pdf

 

Klikk på lenken for å laste ned rundskrivet.
Spørreskjema 2016.pdf. Spørreskjemaet er sendt på epost og i postkassene til de som ikke har epost. Det kan også lastes ned her.
Rundskriv nr 9 - november 2016.pdf  Rundskriv med info om økning av felleskostnader, invitasjon til juletrefest og annen juleinfo.
Rundskriv nr. 6 september 2016.docx Informasjon om Garasjefeiing og sykkelopprydding

Innkalling til generalforsamling 25. mai 2016 er vedlagt.

Klikk på lenken for å laste ned innkallingen:  Innkalling til generalforsamling 25.5. 2016.pdf

Valgkomiteens innstilling laster du ned her:Valgkomiteens innstilling.doc

Rundskriv nr 2 - 2016

Rundskriv nr. 7 vedlagt. klikk på lenken for å lese rundskrivet.

Rundskriv nr. 7 - september 2015.pdf

Rundskriv nr. 6 - august 3015 vedlagt.

Klikk på lenken for å lese rundskrivet Rundskriv nr. 6 - 2015.pdf

Rundskriv nr. 5  - 23. juli 2015, med oppsummering fra beboermøte vedlagt.

Rundskriv nr. 5 - 2015.pdf..

Rundskriv nr. 4 - juni 2015

Rundskriv nr. 4 - 2015.pdf

Rundskriv nr 3 - april 2015

Klikk på lenken for å laste opp rundskrivet.

Rundskriv nr. 3 - 2015.pdf

/Portals/2/Rundskriv nr. 2 - 2015.doc

Rundskriv med informasjon om bl.a. markisetilbud.

Klikk på lenken for å laste ned rundskrivet.

Rundskriv nr. 1 - 2015. Ny fremdriftsplan dreneringsarbeid.pdf

klikk på lenken for å laste opp rundskrivet.

Rundskriv nr 15 - 2014

Last ned rundskrivet her.Rundskriv nr. 15. desember 2014.doc

Rundskriv nr. 8 - 2014 Fremdriftsplan for dreneringsprosjektet, og container
Nå har vi fått en foreløpig fremdriftsplan fra vår entreprenør, Braathens Landskapsarkitekter. Vi gjør oppmerksom på at det vil skje endringer underveis, og vi vil informere fortløpende. Beboerne skal få varsel 2 uker før arbeidene starter. Følg med på oppslagstavlen i oppgangen.