Referanser - forslaget til grøntarealerplan

Multiconsult har laget en liste over prosjekter som har endel avde samme elementene som er brukt i Meklenborgs planforslag.

  • Marienlyst park
  • Pilestredet Park
  • Aker Brygge og Asker sentrum 

Svarttjern borettslag og Røverkollen borettslag- Dette er to borettslag der utomhusarealet er rehabilitert i forbindelse med fasadeutbedring, Marienlyst Park og Pilestredet Park har nyanlagte uteområder, og kanvære nyttige å se på mht materialbruk. 

Det går an å se på dette via Google StreetView.