Husordensregler 

Husordensreglene er oppatert og vedtatt på generalforsamling 21.5.2019

Gjeldende husordensregler med endring av 20.11.19 finner du i dokumentet nedenfor.

Last ned her:/Portals/2/0413%20Meklenborg%20Borettslag%20husordensregler%20oppdatert%2020_11_19.pdf