Uke 34

Inngangspartiene foran 54 og 56 skal være ferdigstilt i løpet av 3 uker. Selve gangbanen vil være klar innen en uke, bortsett fra teglstein. Fra vannrørene legges til topplaget med asfalt er på plass er det vanskelig fremkommelig for barnevogner og rullatorer, og ikke mulig å kjøre bil.

 

  • Torsdag 20.8. legges første lag med drensasfalt foran 54/56 og 52
  • Mandag 24.8 legges det vannrør for snøsmelteanlegg.
  • Tirsdag 25 og onsdag 26 legges det siste laget med asfalt.
  • Deretter skal det legges rød teglstein, fylles på jord og beplantning osv.

Uke 33

Drenering og landskapsarbeider

Selve dreneringen er snart ferdig, det gjenstår noe arbeid rundt kulverten mellom 54 og 52 og på baksiden av 44/46/52. Vi regner med å holde tidsplanen og være ferdige til ca 1. oktober. Overflatearbeidene foran 54 og 56 er i gang i og det kommer fast dekke og gatestein snart

 

Landskapsabeidene på kulvertene mellom 32/34/38 og 46/48 er i god gang.  

På en del områder er det nå sådd plen og plantet, vær så snill å prøve å unngå å gå på nysådd plenen og i plantefeltene.

 

Klatretårn

Mellom 54 og 56 skal det snart monteres et klatretårn. Det er veldig viktig at ingen prøver å bruke plassen og tårnet før det er åpnet. Det skal støpes fundamenter som må tørke, og legges støtdempende dekke. Dette kan ødelegges hvis det brukes før alt er klart. Entreprenøren vil sikre ekstra med gjerder for å hindre tilgang.

Dette blir et kjempefint lekeområde for litt større barn og vi ser at det kan være fristende å prøve plassen så fort som mulig. Vi ber derfor foreldrene om å snakke med barna om at de ikke må ta seg inn der, både fordi det er farlig å oppholde seg på et anleggsområde og fordi plassen kan ødelegges.

Plattinger og uteplasser på bakkeplan

Styret har fått spørsmål om oppsetting av partytelt på platting og ser at det kan være nødvendig med retningslinjer for bruk av uteplassen. Det skal utarbeides forslag til tillegg i husordensreglene til neste generalforsamling.

 

Inntil videre har styret bestemt at partytelt ikke kan settes opp som en permanent sommerinstallasjon, men kun brukes i kortere tid i forbindelse med arrangementer, som for eksempel en sommerfest. Vi vil også oppfordre alle til å vise hensyn til hverandre og holde det pent på uteplassen, som jo blir en del av utsikten til mange andre beboere.

 

Uke 26

Området fra 36-44 er stort sett ferdig før fellesferien som starter 5. juli. Benker foran inngangspartiene er montert flere steder og beplantning er i rute. Steinlegging i gangveiene skal være ferdig i dette området i løpet av neste uke. De fleste plattingene er på plass, og gjerder og porter kommer etter ferien.

Grillplassen er dessverre forsinket på grunn av at leveransen av stein ikke var i rute.

I øvre del av borettslaget er dreneringen klar rundt 48/50 og hagesiden av 54/56 og foran 46 og 52. Baksiden av 46 og 52 tas etter sommeren.

På inngangssiden av 54/56 var det dessverre mye fjell helt inntil bygningen under bakken. Det lå ingen drenering her fra før, og fjellet må pigges vekk for å komme til og gjøre arbeidet. Dette har forsinket fremdriften en del, og det blir ikke lagt asfalt her før fellesferien. Entreprenøren vil ha 3 mann på jobb for å fjerne fjell her i uke 28 også. Det skal lages en farbar vei for beboerne så de skal slippe å gå gjennom garasjekjelleren når entreprenøren har ferie. Vi beklager forsinkelsen, men det fremkom ikke på forhånd at det var så mye fjell inntil bygget.

Støttene under kulverten ved 46 blir stående til ca 1. september.

I starten av august vil det bli noe arbeide foran garasjeporten til 54/56. Garasjen vil ikke kunne brukes 1-2 dager. Dette varsles på oppslag i oppgang og garasje.

 

I midten av august skal det legges nytt dekke med varmerør foran garasjene under 46, 48 og 50. Disse garasjene vil måtte stenges i ca 1 uke. Nøyaktig varsling kommer i starten av august.

Uke 18  Ny fremdriftsplan

Adresse start Arbeid ferdig
Kulvert ved 54 25.3. Graving og legging av ny membran, gjenfylling 26.05.2015
52 inngangsside 7.4. Graving og legging av ny membran, gjenfylling 12.05.2015
52 og 46 bakside 9.6. Graving og legging av ny membran, gjenfylling 23.06.2015
Kulvert 54/56 6.4. Graving og legging av ny membran, gjenfylling 08.06.2015
44 30.04. Kantstein,asfalt, varmerør, toppasfalt 05.05.2015
40/42 6.5. Kantstein,asfalt, varmerør, toppasfalt 20.05.2015
46/52 6.5. Klargjøring for asfalt sentral 7 13.05.2015
46/52 13.05. Bunnasfalt 13.05.2015
48/50 14.5. Kantstein,asfalt, varmerør, toppasfalt 22.05.2015
54/56 9.6. Klargjøring for asfalt 15.06.2015
54/56 16.06. Kantstein,asfalt, varmerør, toppasfalt 25.06.2015
46/52 16.6. klargjøring for asfalt sentral 6 19.06.2015
46/52 22.6. Bunnasfalt 22.06.2015
52/56 23.6. kantstein 26.06.2015
46/52 29.6. Varmerør og toppasfalt 01.07.2015
36/38/40/42 27.4. Montering av levegger og plattinger 25.06.2015
32/34/36/38/40/42/44 15.6. jord- og plantearbeider 26.06.2015
Kulvert 34/38 1.6. Topparbeider 12.06.2015
Kulvert 42/44 15.6. Topparbeider 19.06.2015
Grillplass 18.5. bygge ny grillplass 05.06.2015
32/34 15.6. Ferdigstilling bakside 26.06.2015
32/34/36/38/40/42/44 4.5. Belegningsstein (starter ved 36) 02.07.2015
32/34/36/38/40/42/44 1.7. Asfaltering gangveier 02.07.2015
48/50/54/56 27.7. Montering av levegger og plattinger 24.09.2015
46/48/50/52/54/56 1.9. jord- og plantearbeider 14.09.2015
Kulvert 46/48 27.7. Topparbeider 07.08.2015
Kulvert 54/52 10.8. Topparbeider 21.08.2015
Trapp mellom 54/56 27.7. Støping av trapp 05.08.2015
kulvert 54/56 3.8. Montering av klatretårn 07.08.2015
Kulvert 54/56 10.8. Topparbeider 21.08.2015
44/46/52 1.9. Ferdigstilling bakside 28.09.2015
46/48/50/52 30.9. Asfaltering gangvei 01.10.2015

Add Content...

Fremdriftsplan pr 1.2.15. Endringer i planen kan bli gjort ved behov.

Adresse

start

Arbeid

ferdig

Kulvert mellom 42/44

25.11.2014

Fjerning av planter og dekker

28.11.2014

 

14.01.2015

Graving og drenering

11.02.2015

 

11.02.2015

Oppfylling og grunnarbeid

12.02.2015

Hovseterveien 44

01.12.2014

Fjerning av planter og dekker

12.12.2014

 

20.01.2015

Graving og drenering

27.01.2015

 

22.01.2015

Oppfylling og grunnarbeid

05.02.2015

Hovseterveien 46

05.01.2015

Fjerning av planter og dekker

14.01.2015

 

27.01.2015

Graving og drenering

10.02.2015

 

05.02.2015

Oppfylling og grunnarbeid

16.02.2015

Kulvert ved 48

06.02.2015

Fjerning av planter og dekker

11.02.2015

 

10.03.2015

Graving og drenering

26.03.2015

 

27.03.2015

Oppfylling og grunnarbeid

02.04.2015

Hovseterveien 48/50

06.02.2015

Fjerning av planter og dekker

17.02.2015

 

17.02.2015

Graving og drenering

13.03.2015

 

10.03.2015

Oppfylling og grunnarbeid

26.03.2015

Kulvert ved enden 54

25.03.2015

Fjerning av planter og dekker

30.03.2015

 

27.07.2015

Graving og drenering

12.08.2015

 

13.08.2015

Oppfylling og grunnarbeid

19.08.2015

Hovseterveien 52

27.01.2015

Fjerning av planter og dekker

05.02.2015

 

07.04.2015

Graving og drenering

01.05.2015

 

24.04.2015

Oppfylling og grunnarbeid

12.05.2015

Hovseterveien 54

13.05.2015

Fjerning av planter og dekker

18.05.2015

 

13.05.2015

Graving og drenering

04.06.2015

 

29.05.2015

Oppfylling og grunnarbeid

16.06.2015

Kulvert mellom 54/56

19.05.2015

Fjerning av planter og dekker

22.05.2015

 

01.06.2015

Graving og drenering

17.06.2015

 

18.06.2015

Oppfylling og grunnarbeid

24.06.2015

Hovseterveien 56

25.05.2015

Fjerning av planter og dekker

03.06.2015

 

04.06.2015

Graving og drenering

25.06.2015

 

19.06.2015

Oppfylling og grunnarbeid

03.07.2015

 

Varmerør, asfaltering etc starter ved 36 i begynnelsen av mars og avsluttes ved 56 i slutten av august. Arbeidet på hagesiden starter ved 36 i midten av mars og vil pågå hele sommeren. Grillplassen skal være klar i starten av juni.

Uke 15

Arbeidet går som planlagt. Plattinger bak nr. 36 skal være klare til 17. mai.

Oversiktstegninger over grøntarealplan vedlagt. Justeringer i forhold til planene vil bli gjort på stedet.

. O21.pdf  O22.pdf

 

 

Uke 11

Fortsettelse av graving rundt 50. Oppstart av graving på soveromssiden ved 44. Videre arbeid ved 36 utsettes til det ikke er tele i bakken.

Uke 10

Dreneringsarbeidene er i rute og fremdriften er god.

Gravingen pågår for fullt rundt 48/50 og samtidig jobbes det med å klargjøre gangveier og inngangspartier ved 36 og 34 for varmerør og nytt dekke.

Selskapslokalene er stengt for utleie i den perioden det graves rundt nr 52, altså 7.4 - 12.5.  Vi vil åpne for utleie igjen så fort det er grei adgang til lokalene.