Økning av fellesutgiftene

I 2022 økes med 3% fra 01.01.2022 og 3% fra 01.07.2022, Dette ble vedtatt i budsjettmøte med vår forretningsfører OBOS.
Felleskostnadene økes på grunn av generell prisstigning, men enkelte kostnader er forventet å øke vesentlig mer enn generell prisstigning, spesielt strømpriser og renteøkning. Økning i kommunale utgifter kommer. I tillegg har vi gjennomført store vedlikeholdsarbeider.

Telia kommer til borettslaget for utlevering av TV-boks og bredbåndsmodem. Alle andelseierne skal ha fått epost eller brev fra Telia med informasjon om dette.
Møt opp og hent utstyr i Fellesrommet i Hovseterveien 52. Utleveringen foregår mellom kl 16:00 – 20:00 og er fordelt på følgende måte:
• Onsdag 24. november: Hovseterveien 32 A- 46 A
• Torsdag 25. november: Hovseterveien 46 B – 56 C

Les informasjonshefte fra Meklenborg borettslag her:/Portals/2/Informasjonshefte%20Meklenborg%20borettslag%2029_4_21.doc