Borettslagets tillitsvalgte og ansatte

Borettslaget drives av både tillitsvalgte og ansatte. Les mer om hvordan den daglige driften av borettslaget er organisert, og hvem du kan kontakte ved spørsmål.

Borettslagets øverste organ er Generalforsamlingen, hvor alle andelseiere har møte- og stemmerett. Generalforsamlingen velger borettslagets styre, som er beslutningsorgan innenfor sitt myndighetsområde. Styret har ansvar for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder generalforsamlingen. I tillegg er styret en pådriver for sosiale arrangementer.

Styret har ansatt en daglig leder som primærkontakt for beboerne. Daglig leder har ansvaret for å lede vedlikeholdstjenesten, og tar seg av borettslagets korrespondanse og arkivsystem. I tillegg kommer forberedelser av aktiviteter og dugnader, HMS og oppfølging av leverandører. Borettslagets daglige leder heter Marit Pharo.

Borettslaget har to heltidsansatte vedlikeholdsteknikere; Harald Sund og Hamid Sajjadi. De deler i stor grad på oppgavene, men Harald Sund ( mob 905 30 574) hovedansvar for utearealene og Hamid Sajjadi (mob 917 87 388) har ansvar for det bygningstekniske.

Daglig leder treffes på kontoret i Hovseterveien 44C hver tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 12.00 og 13.00.Styret og daglig leder kan også kontaktes på e-post meklenborg@meklenborg.no, eller telefon 22 49 45 19. Skriftlige beskjeder til daglig leder, vedlikeholdstekniker eller styret kan sendes på e-post eller legges i postkassen utenfor kontoret i 44C.

Det skal være mulig for beboerne å nå styret eller daglig leder i trefftidene, daglig leder er tilgjengelig på telefon i arbeidstiden, og utenom arbeidstid kan ISS Vaktmesterkompaniet, (tel 02317) kontaktes ved akutt behov for hjelp. Skriftlige henvendelser til styret skal være besvarte innen en uke, og saker skal behandles på styremøte innen en måned etter henvendelse (med unntak av juli måned).