Søppel

Det finnes søppelsjakter i hver oppgang, og vi ber om at alt som kastes her blir pakket godt inn, da det ellers lett kan oppstå luktproblemer i oppgangene. Vi ønsker også at beboerne i størst mulig grad kildesorterer sitt søppel. Det som kan kastes i søppelsjakten er vanlig husholdningsavfall; matavfall i grønne poser, plastavfall i blå poser og restavfall i vanlige handleposer.

 Vi har containere for kildesortering i borettslaget og nærområdet.

  • Papir, papp og drikkekartonger: Kastes i de grønne containerne som er satt ut på flere av parkeringsplassene i borettslaget.
  • Glass og metall: Container på parkeringsplassen ved barnehagen i Hovseterveien 20 og ved garasjeinngangen i Hovseterveien 36.
  • Klær: Pakkes inn og doneres til Fretex i container ved Rimi eller Hovseter T-bane.
  • Batterier, elektriske artikler, etc: Leveres til bensinstasjoner, forhandlere av elektrisk utstyr, eller gjenbruksstasjoner.
  • Maling: Leveres til miljøstasjon 
  • Bygningsmaterialer, møbler, etc: Leveres kostnadsfritt til nærmeste gjenbruksstasjon.

Se forøvrig https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/renovasjons-og-gjenvinningsetaten  for mer informasjon om håndtering av søppel og hvor miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner finnes.