Parkering

Borettslaget har garasjeplasser under blokkene og i et eget garasjehus, samt gjesteparkeringsplasser utendørs.

Gjester må ha gyldig parkeringstillatelse på alle gjesteparkeringsplasser alle hverdager mellom kl 0700-1100. Hver andel disponerer et gjesteparkeringsbevis (rødt kort). Gjesteparkeringstillatelsen kan kun brukes på èn bil i 3 dager sammenhengende.

Styret må kontaktes ved behov for flere midlertidige gjesteparkeringstillatelser. Disse bevisene utstedes for tre-fem dager.

Beboere kan benytte gjesteparkeringsplassen i inntil 2 timer. For øvrig plikter alle beboere som disponerer biler å benytte garasjeplassen.

Det hører en parkeringsplass i garasje til de fleste leilighetene. Det finnes 5 garasjeanlegg under blokkene, og et garasjehus med to etasjer. De leilighetene hvor det ikke medfølger garasjeplass, og de beboere som trenger mer enn én plass, kan leie ledige plasser. Alle ledige plasser som meldes inn til daglig leder legges ut på nettsiden. Det er kun beboere i Meklenborg borettslag som kan leie parkeringsplass. Hovedgrunnen til dette er at nøkler kun skal kunne disponeres av personer som bor i borettslaget.

Kjøring og stans på indre område er kun tillatt for kjøring av tunge kolli og transport av syke og funksjonshemmede. Parkering på indre område er forbudt. Biler anses som parkert etter 20 minutter.

Nytt portåpnersystem til garasjene

Det er installert nytt portåpnersystem til garasjeportenei juli 2018. Det nye systemet er det samme som inngangsbrikkene, og vil gjøre det lettere å ha kontroll med hvem som har adgang til garasjene.

 

 

Garasjekort  for fjernåpning av garasjeporten koster  kr. 200,-

 

Send bestilling med navn, adresse, garasjens adresse og leilighetsnummer til meklenborg@meklenborg.no eller legg bestilling i styrets postkasse i Hovseterveien 44C.

 

 Beboerne kan også åpne garasjeporten med sin hvite adgangsbrikke.

Sikkerhet i garasjeanleggene

UVEDKOMMENDE I GARASJER:

Mange innbrudd og biltyverier skjer dessverre fordi uvedkommende klarer å snike seg inn i garasjer gjennom åpne dører og porter.

 

·         Vær oppmerksom på hvem som slippes inn i garasjen

·         Påse at dører går i lås når du går hjem

·         Ikke kjør før garasjeporten har gått ned

·         Vær kritisk til personer du ikke kjenner – Tilkall hjelp om nødvendig

 

FRISTELSER:

Synlige fristelser er i flere tilfeller årsaken til innbrudd i biler.

 

·         Verdigjenstander som lommebok, bærbar PC etc. skal ikke oppbevares i parkerte biler

·         Ekstrautstyr som GPS, mobiltelefon etc. skal ikke ligge synlig i bilen

·         Kostbare felger etc. må sikres med sikkerhetsmuttere/bolter

·         Kostbare biler bør utstyres med alarm og sporingsenhet (Rådfør deg med eget forsikringsselskap)

 

BRANNFARE:

·         Løsøre som bildekk, batterier, innbo etc. bør ikke oppbevares i garasjen

·         Service, reparasjoner eller lakkering av kjøretøy er ikke tillatt i garasjen

·         Røyking eller annen bruk av åpen ild er ikke tillatt i garasjen

·         Tilkall hjelp ved mistanke om drivstofflekkasje eller liknende

 

NØKKELBRIKKER OG FJERNÅPNER:

·         Nøkkelbrikker og fjernåpner skal ikke være merket med navn, eller adresse

·         Nøkkelbrikker og fjernåpner skal ikke ligge i bilen når den er parkert

·         Meld fra umiddelbart om brikker eller fjernåpner har kommet på avveie

 

NØDNUMMER:

Brann:                                   110

Politi:                                     112 / 02800 dersom det ikke er en nødssituasjon

Ambulanse:                           113

 

Lading av elektrisk bil

Informasjon om ladeavtalen med Ohmia: /Portals/2/Informasjon%20om%20ladeavtalen%20med%20Ohmia%20-%20%20mai%202021.pdf