Daglig leder og vedlikeholdsteknikere

Borettslagets daglige leder jobber i halv stilling, og er her for å betjene deg som beboer. Daglig leder har det daglige driftsansvaret for borettslaget og representerer styret utad mot beboerne. Borettslaget har også ansatt to vedlikeholdsteknikere, som har det daglige ansvaret for å holde bygninger og uteområder vedlike.

Daglig leder har trefftid på kontoret i 44C tirsdag, onsdag og torsdag mellom 12.00 og 13.00.  Daglig leder kan også kontaktes på e-post meklenborg@meklenborg.no, eller telefon 22 49 45 19.

Skriftlige beskjeder til daglig leder, vedlikeholdstekniker eller styret, kan legges i postkasse utenfor kontoret i 44C.

Vaktmestrene er behjelpelige med å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver for beboerne, så som skifte av pakninger, oppheng av bilder, og lignende. Beboere som ønsker slik hjelp kan melde dette til styret / daglig leder, eller direkte til en av vaktmestrene. Beboere blir fakturert for arbeidet med kr 450,- per påbegynt time, inkludert smådeler.

Kontaktinformasjon vaktmester:
  • e-post: vaktmester@meklenborg.no
  • Mobil Harald Sund:   905 30 574
  • Mobil Hamid Sajjadi: 917 87 388